Zaproszenie na konferencję

Uprzejmie zapraszamy na konferencję „Wolna Niedziela” organizowan± z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu ¦Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich wspólnie z Akcj± Katolick± w Polsce, NSZZ „Solidarność” -Sekcj± Pracowników Handlu, Ruchem Ś¦wiatło – Życie oraz Legnickim Społecznym Ruchem Ś¦więtowania Niedzieli , która odbędzie się w dniu 25 paĽździernika 2013 r. (pi±tek) o godz. 12.00 w Sejmie R.P. sala 118/bud. C.

W zał±czeniu przekazuję ramowy program konferencji.

Osoby zainteresowane proszę o zgłoszenie uczestnictwa pod nr tel. 512107401

Z poważaniem,

Robert Telus -Poseł na Sejm R.P.

Alfred Bujara- Przew. Sekcji Kr. Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”

Pliki do pobrania