Sympozjum Piekarskie 2013

W dniach 24-25 maja 2013 r. odbędzie się XXI Społeczne Sympozjum Piekarskie, które tradycyjnie poprzedza stanow± pielgrzymkę mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości społecznej w Piekarach Ś¦l±skich. Sympozjum poświęcone jest tematowi „Świętowanie niedzieli, jako kwestia społeczno-etyczna”. Sympozjum odbywa się w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny.

Organizatorzy: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Ś¦l±skiego w Katowicach; Urz±d Miasta Piekary Śl±skie; Księgarnia św. Jacka w Katowicach; Biblioteka Teologiczna UŚ w Katowicach

Adresaci: sympozjum otwarte, skierowane do władz samorz±dowych, nauczycieli, studentów, młodzieży, członków stowarzyszeń itp.

Termin: 24-25 maja 2013 (pi±tek-sobota), od godz. 9.00

Układ (roboczy): każdego dnia II sesje referatów, z których każda jest podsumowana dyskusj± panelow±;

Miejsce: w pierwszym dniu - aula Wydziału Teologicznego UŚ, Katowice, ul. Jordana 18; w drugim dniu - Miejski Dom Kultury w Piekarach Ś¦l±skich, ul. Bytomska 73.

Do pobrania: program sympozjum

Pliki do pobrania