Zielone światło dla ograniczenia handlu w niedziele

Komitet Stały Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Teraz stanowisko w tej sprawie zajmie rząd.
Komitet Stały Rady Ministrów zarekomendował skierowanie projektu do dalszych prac. Jak powiedział w rozmowie z PAP szef Komitetu Minister Henryk Kowalczyk w rekomendacji pojawiły się uwago do projektu odnoszące się przede wszystkim do sankcji przewidzianych w projekcie ustawy za złamanie jej zapisów.
Alfred Bujara, szef Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność podkreśla otwartość na kompromis w sprawie niektórych zapisów projektu. - Część kwestii należy doprecyzować, co jest rzeczą zupełnie normalną w toku prac legislacyjnych. Mamy nadzieje, że projektem jak najszybciej zajmie się rząd - mówi przewodniczący.
Zaznacza, że w opinii Komitetu Stałego Rady Ministrów nie znalazła się rekomendacja dotycząca liczby niedziel w miesiącu, w których handel miałby być ograniczony. - To bardzo ważne, bo w ostatnich tygodniach pojawiały się niepokojące wypowiedzi polityków obozu rządzącego, zgodnie z którymi ograniczenia miałyby dotyczyć tylko części niedziel. My stoimy na stanowisku, że wolne od pracy w handlu mają być wszystkie niedziele w miesiącu. Pod takim rozwiązaniem podpisało się ponad pół miliona obywateli i tego oczekują pracownicy handlu i ich rodziny - wskazuje Alfred Bujara.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele skierowana do komisji

Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele trafi do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny - zdecydowali posłowie w głosowaniu przeprowadzonym 6 października. Sejm nie poprał wniosku Nowoczesnej o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. To bardzo ważny dzień dla ponad miliona pracowników handlu i ich rodzin - powiedział po głosowaniu Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności i przewodniczący Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. - Liczymy, że prace w komisji pójdą sprawnie i już niedługo ustawa wejdzie w życie - dodał. Prezentując obywatelski projekt ustawy w Sejmie 4 października Alfred Bujara podkreślił, jej celem jest ograniczenie i ucywilizowanie, a nie zakaz handlu w niedziele. Zaznaczył również, że projekt jest wynikiem szerokiego konsensusu środowisk pracowników, polskich pracodawców i konsumentów oraz że podpisało się pod nim ponad pół miliona obywateli. - Ten projekt to nie wymysł Solidarności, pracodawców czy jakiejkolwiek innej organizacji. To głos samych obywateli, którego Państwo jako osoby sprawujące władzę w imieniu tych obywateli nie możecie zlekceważyć - mówił przewodniczący.
Tak jak w Europie
Bujara zaznaczył, że ograniczenia handlu w niedziele funkcjonują w różnym kształcie w zdecydowanej większości krajów zachodniej Europy m.in w Austrii, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Belgii czy Danii. - Te ograniczenia jakoś nie spowodowały, że sklepy masowo bankrutują, a ich pracownicy są wyrzucani na bruk. Obywatele Niemiec czy Austrii nie umierają w niedziele z głodu i pragnienia. Innymi słowy życie toczy się tam zupełnie normalnie, mimo że większość sklepów w niedziele jest zamknięta - mówił szef handlowej "S". Jednocześnie wskazał w swoim wystąpieniu, że przeciwko wprowadzeniu wolnych niedziel w handlu najgłośniej protestują przedstawiciele zagranicznych sieci handlowych, które u siebie szanują prawo pracowników do niedzielnego odpoczynku wraz z rodzinami. - Nadszedł najwyższy czas, aby zacząć dorównywać do standardów europejskich także pod względem praw pracowniczych. Pogoń za Europą nie może się już dłużej opierać wyłącznie na taniej sile roboczej i wyzyskiwaniu polskich pracowników. Taki model rozwoju to droga donikąd - powiedział przewodniczący handlowej "S".
Nie będzie zwolnień
W ocenie pomysłodawców projektu obecna sytuacja, w której niedziela jest traktowana w handlu wielkopowierzchniowym jak normalny dzień roboczy, całkowicie rujnuje życie rodzinne pracowników sklepów. - Cóż z tego, że kasjerka w hipermarkecie zamiast niedzieli dostanie dzień wolny np. we wtorek, gdy jej mąż jest wtedy w pracy, a dzieci w szkole? - pytał z sejmowej mównicy przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Bujara podkreślił również, że wbrew wielu medialnym wypowiedziom ograniczenie handlu w niedziele nie przyczyni się do spadku obrotów w sklepach i tym samym zwolnień pracowników. Powołał się m.in. na przykład Węgier, gdzie po wprowadzeniu wolnych niedziel w handlu wzrosły zarówno obroty sklepów, jak i poziom zatrudnienia. - Konsumenci przed wolną niedzielą po prostu kupują na zapas - tłumaczył. Redukcji zatrudnienia w handlu, jego zdaniem nie należy się również obawiać, ze względu na dobrą sytuację na rynku pracy i najniższe od 25 lat bezrobocie. Przewodniczący powołał się również na dane Eurostatu wskazujące, że zagraniczne sieci handlowe na zachodzie Europy zatrudniają o połowę więcej pracowników niż w sklepach o porównywalnej wielkości działających w naszym kraju.
Wsparcie polskich pracodawców
Debacie nad projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele przysłuchiwali się z galerii sejmowej pracownicy handlu oraz ich dzieci, a także reprezentanci organizacji zrzeszających polskich pracodawców z branży handlowej, którzy weszli w skład Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. - Przecież pracodawcy nie zaangażowaliby się w tę inicjatywę, gdyby była ona sprzeczna z ich interesami. Polscy pracodawcy wiedzą, że wolna niedziela to dobre rozwiązanie i dla pracowników, i dla przedsiębiorców, dla całego społeczeństwa - mówił Bujara. Zaznaczył, że na wprowadzeniu ustawy skorzystają zwłaszcza drobni sklepikarze, którzy od lat są wypierani z rynku przez zagraniczne sieci handlowe. Zgodnie z zapisami projektu niewielkie sklepy będą mogły w niedziele prowadzić działalność, pod warunkiem, że za ladą stanie ich właściciel, a nie zatrudniony pracownik. - Obecnie podobne regulacje obowiązują w przypadku świąt wolnych od pracy. W tych dniach właściciele również mogą otworzyć swoje sklepy. Jak wskazują sami pracodawcy to dla nich okazja do odrobienia strat z całych tygodni, a niejednokrotnie jedyna szansa na utrzymanie się na rynku - wskazał szef handlowej Solidarności.
Liczne wyjątki
W projekcie ustawy ograniczającej handel w niedziele znalazły się liczne wyjątki. Czynne w tym dniu będą mogły być m.in. stacje benzynowe, piekarnie, sklepy usytuowane na dworcach kolejowych i lotniskach czy kioski z prasą. Handlować będą mogli również właściciele małych, osiedlowych sklepów. Projekt zakłada też ustanowienie siedmiu tzw. niedziel handlowych w ciągu roku. Sklepy mają być czynne m.in. w niedziele poprzedzające Boże Narodzenie oraz Wielkanoc, a także w okresach, w których organizowane są wyprzedaże.
źródło:
http://www.solidarnosckatowice.pl
Łukasz Karczmarzyk
źródło foto: T.Gutry

Raport CBOS w sprawie ograniczenia handlu w niedziele

Ponad pół miliona Polaków podpisało się pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Projekt, którego inicjatorem jest Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność", zyskał poparcie wielu różnych środowisk. Projekt zakłada zakaz handlu w niedzielę z wyłączeniem kilku niedziel w roku. Zgodnie z jego zapisami otwarte mogłyby być sklepy, w których sprzedaje sam właściciel. Wyjątkiem mają być też m.in. stacje benzynowe, piekarnie, apteki, kioski i kwiaciarnie. Inicjatorzy projektu ustawy w jego uzasadnieniu powołali się na ustawodawstwo wielu europejskich krajów, w których handel w niedzielę podlega ograniczeniom. Zwolennicy zakazu handlu w niedzielę uzasadniają potrzebę jego wprowadzenia względami społecznymi, przede wszystkim poprawą sytuacji pracowników handlu. Przeciwnicy zaś obawiają się jego negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych - zmniejszenia zatrudnienia oraz spadku obrotów w handlu.

Ponad pół miliona podpisów Polaków popierających projekt Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele!

Ponad 500 tys. Polaków poparło obywatelski projekt ograniczenia handlu w niedziele. 2 września listy z podpisami przekazane zostały Marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu. Teraz projektem ustawy musi zająć się Sejm. - Pracownicy handlu czekają, by ta ustawa weszła w życie jak najszybciej - mówił Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności i przewodniczący Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej podczas składania podpisów w Sejmie.
Przewodniczący handlowej Solidarności podkreślił, że zebranie tak dużej liczby podpisów jest wielkim sukcesem wszystkich środowisk, które zaangażowały się w tę inicjatywę. - Ta ustawa ma poparcie społeczne. Polacy chętnie podpisywali się pod projektem, a jeszcze chętniej robili to sami pracownicy handlu. Oni są przeciążeni pracą, już nawet nie chcą dodatku za pracę w niedziele. Chcą ten dzień spędzać z rodzinami - powiedział Alfred Bujara.
Zaznaczył też, że ograniczenie handlu w niedziele nie będzie oznaczało zwolnień pracowników sieci handlowych, ponieważ niedobory kadrowe w tej branży sięgają ok. 20 proc. - Brakuje pracowników w handlu. 8 lat kryzysu spowodowało, że pracodawcy zaniżyli koszty osobowe. Dzisiaj jeden pracownik wykonuje czynności, które wcześniej należały do obowiązków trzech osób - dodał.
Zaprzeczył też informacjom jakoby ograniczenie handlu w niedziele miało spowodować spadek obrotów sieci handlowych. W ocenie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej wzrosną one o ok. 5 proc., ponieważ ludzie będą robili zakupy na zapas.
Bujara przypomniał, że przedstawiciele partii rządzącej wielokrotnie popierali ograniczenie handlu w niedziele. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zapewnił, że uczyni wszystko, by Sejm zajął się obywatelskim projektem ustawy. Podczas rozmowy z przedstawicielami Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej zapowiedział, że pierwsze czytanie projektu odbędzie się w Sejmie już w październiku.
2 września upłynął przewidziany przepisami termin na złożenie projektu ustawy. By zajął się nim Sejm Komitet powinien zebrać minimum 100 tys. podpisów. Inicjatorem obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele jest Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. W skład komitetu obok Solidarności weszły inne związki zawodowe, organizacje zrzeszające pracodawców z branży handlowej oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne, w tym m.in. Związek Rzemiosła Polskiego, Akcja Katolicka, Polska Izba Paliw Płynnych i Polska Grupa Supermarketów.
W projekcie znalazły się liczne wyjątki dopuszczające handel w niedziele. Ma on być możliwy m.in na stacjach benzynowych, w piekarniach, sklepach usytuowanych na dworcach kolejowych i lotniskach czy w kioskach z prasą. Otwarte w niedziele będą mogły być również małe, osiedlowe sklepy pod warunkiem, że sprzedaż będą prowadzili ich właściciele. Projekt zakłada też m.in. ustanowienie siedmiu tzw. niedziel handlowych w ciągu roku. Sklepy mają być czynne m.in. w niedziele poprzedzające Boże Narodzenie oraz Wielkanoc oraz w okresach, w których organizowane są wyprzedaże.

Podpisy zebrane, w piątek trafią do Sejmu !

2 września zostaną złożone w Sejmie podpisy zebrane pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. - Mamy już 350 tys. podpisów, które zostały zliczone w siedzibie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, ale cały czas spływają do nas kolejne listy. W dniu, w którym złożymy podpisy w Sejmie, będzie ich jeszcze więcej - mówi Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności i przewodniczący Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.
Przewodniczący podkreśla, że sukces akcji zbierania podpisów świadczy o skali poparcia obywateli dla inicjatywy Solidarności. - Warto pamiętać, że zbiórka była prowadzona w okresie wakacyjnym, co w przypadku tego typu akcji jest sporym utrudnieniem. To sukces Solidarności oraz wszystkich organizacji społecznych, katolickich i pracodawców, którzy zaangażowali się w zbiórkę. W skali kraju były to tysiące osób. Za to zaangażowanie należą im się ogromne wyrazy wdzięczności - zaznacza szef handlowej "S".
Podpisy poparcia dla ograniczenia handlu w niedziele zostaną złożone w Sejmie 2 września o godz. 12.00 przez reprezentantów wszystkich środowisk, które zaangażowały się w tę inicjatywę. W tym dniu upływa przewidziany w przepisach termin 3 miesięcy, które inicjatorzy projektu ustawy mieli na zebranie co najmniej 100 tys. podpisów. Liczba ta jest warunkiem, aby projektem zajęli się posłowie. - Nawet bez podpisów, które trafią do nas po 31 sierpnia, udało się ich zgromadzić 3 razy więcej niż wymagane 100 tys. To bardzo ważne. Każdy podpis poparcia zwiększa presję na politykach, aby poważnie podeszli do tego projektu - wskazuje Alfred Bujara.
Jak zaznacza, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, czyli ugrupowania posiadającego obecnie większość w parlamencie, w przeszłości wielokrotnie popierali społeczne inicjatywy dotyczące ograniczenia handlu w niedziele. - Teraz nadszedł czas, aby powiedzieć politykom: "sprawdzam" - podkreśla przewodniczący handlowej Solidarności.
Inicjatorem obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele jest Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Obok Solidarności w skład Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej weszły również inne związki zawodowe, organizacje zrzeszające pracodawców z branży handlowej oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne, w tym m.in. Związek Rzemiosła Polskiego, Akcja Katolicka, Polska Izba Paliw Płynnych i Polska Grupa Supermarketów.
W projekcie znalazły się liczne wyjątki dopuszczające handel w niedziele. Ma on być możliwy m.in na stacjach benzynowych, w piekarniach, sklepach usytuowanych na dworcach kolejowych i lotniskach czy w kioskach z prasą. Otwarte w niedziele będą mogły być również małe, osiedlowe sklepy pod warunkiem, że za ladą stanie ich właściciel. Projekt zakłada też m.in. ustanowienie siedmiu tzw. niedziel handlowych w ciągu roku. Sklepy mają być czynne m.in. w niedziele poprzedzające Boże Narodzenie oraz Wielkanoc oraz w okresach, w których organizowane są wyprzedaże.

ZBIERAMY PODPISY DO 31 SIERPNIA BR. UDZIEL POPARCIA - PODPISZ SIĘ !

Do 31 sierpnia br. potrwa zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handli w niedzielę. Aby projektem zajął się parlament trzeba zgromadzić co najmniej 100 tys. podpisów.
- Zależy nam na tym, aby podpisów było jak najwięcej. Im więcej uda nam się ich zgromadzić, tym większa szansa, że ustawa wejdzie w życie. Ważne, aby pokazać posłom jak silne jest poparcie społeczeństwa dla postulatu ograniczenia handlu w niedziele. Każdy podpis poparcia jest na wagę złota - mówi Alfred Bujara, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
Inicjatorem obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele jest Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Obok Solidarności w skład Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej weszły również inne związki zawodowe, organizacje zrzeszające pracodawców z branży handlowej oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne, w tym m.in. Związek Rzemiosła Polskiego, Spółdzielnie Spożywców "Społem", Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa, Akcja Katolicka, Polska Izba Paliw Płynnych i Polska Grupa Supermarketów. Ponadto projekt zyskał poparcie polskich Biskupów, wyrażone w stanowisku Konferencji Episkopatu Polski w dniu 8 czerwca 2016 r.
W projekcie znalazły się liczne wyjątki dopuszczające handel w niedziele. Ma on być możliwy m.in na stacjach benzynowych, w piekarniach, sklepach usytuowanych na dworcach kolejowych i lotniskach czy w kioskach z prasą. Otwarte w niedziele będą mogły być również małe, osiedlowe sklepy pod warunkiem, że za ladą stanie ich właściciel. Projekt zakłada też m.in. ustanowienie siedmiu tzw. niedziel handlowych w ciągu roku. Sklepy mają być czynne m.in. w niedziele poprzedzające Boże Narodzenie oraz Wielkanoc oraz w okresach, w których organizowane są wyprzedaże.
Druk listy do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy oraz materiały promujące akcję można pobrać ze strony www.wolnaniedziela.pl Listy można odesłać na adres Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej 40-286 Katowice ul. Floriana 7 . Wszelkie informacje dotyczące zbiórki podpisów można uzyskać pod numerem telefonu: 32 253 83 62 lub adresem e-mail: sbhiu@solidarnosc.org.pl
_ _ _ _ _ _

Walka o wolne niedziele w pomorskim handlu - pracodawcy wspierają zatrudnionych w tym sektorze i zapowiadają przyjęcie nowych pracowników.

Forum Stowarzyszeń Kupieckich i Rzemieślniczych w Gdańsku informuje, że 25 sierpnia 2016 roku o godzinie 13:30 nastąpiło oficjalne przekazanie list z podpisami popierającymi projekt Ustawy o wolnych niedzielach w handlu, Pełnomocnikowi Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, Panu Alfredowi Bujarze.
> Konferencja z udziałem trójmiejskich mediów, na której zostało przekazanych ponad 8.000 podpisów, miała również charakter informacyjny i dementujący prasowe doniesienia o negatywnych skutkach wprowadzenia w/w Ustawy.
W opinii członków Forum Stowarzyszeń Kupieckich i Rzemieślniczych w Gdańsku, firm skupionych wokół środowisk kupieckich i rzemieślniczych, nie ma żadnego zagrożenia utratą pracy w sektorze handlu. Jeden dzień wolny w tygodniu nie spowoduje żadnych zawirowań w zatrudnieniu ani konieczności zwalniania pracowników, wręcz przeciwnie. Sektor handlu notuje obecnie deficyt pracowników i chętnie zatrudni wszystkich chętnych do pracy. Członkowie FSKiR złożyli deklarację zatrudnienia osób, które rzekomo zostaną pozbawione pracy w wyniku wprowadzenia w życie Ustawy o wolnych niedzielach w handlu.

Kończymy zbiórkę podpisów

Za kilka dni zakończy się akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Apelujemy do wszystkich, którzy zaangażowali się w zbiórkę, aby już teraz przesyłać listy z podpisami na adres Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
- To już ostatni tydzień zbiórki. Gorąco apeluję, aby nie czekać na ostatnią chwilę i jak najszybciej przesyłać podpisy na adres Komitetu, tak aby 31 sierpnia listy z podpisami fizycznie były już u nas. Podpisy, które spłyną do Komitetu w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione, gdyż 2 września musimy złożyć wszystkie zebrane podpisy w Sejmie- mówi Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności i przewodniczący Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
Listy z podpisami poparcia dla ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele należy przesyłać na adres Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7.

Odzyskać niedzielę "Bożą i naszą"

O poparcie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele zaapelował podczas corocznej Pielgrzymki kobiet i dziewcząt do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc.
- Niedziela to Dies Domini i Dies hominis - dzień Pana i dzień człowieka; dokładnie: dzień będący własnością człowieka. O to właśnie chodzi, aby niedzielę zwrócić człowiekowi, każdemu człowiekowi. Bo niedziela nie jest luksusem, ekskluzywnym zbytkiem dla bogatych. Niedziela jest dla każdego; jest demokratyczna! A państwo powinno ją chronić prawem, jako fundamentalne społeczne spoiwo, jak świętość - powiedział abp. Wiktor Skworc, witając uczestniczki pielgrzymki.
Metropolita katowicki podkreślił, że obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele to legalna droga do odzyskania niedzieli; "Bożej i naszej", sprzyjającej umocnieniu, a może niekiedy odrodzeniu zagubionych więzi rodzinnych i społecznych. Już kilka miesięcy temu inicjatywa Solidarności zyskała wsparcie polskiego episkopatu. Podczas czerwcowego zebrania plenarnego biskupi wyrazili nadzieję, że społeczeństwo przyjmie tę inicjatywę - bez względu na światopogląd - jako wartość religijną, kulturową i rodzinną.
W trakcie pielgrzymki prowadzona Solidarność przeprowadziła akcję zbierania podpisów pod projektem ograniczającym handel w niedziele. - Rozpoczynamy ostatni tydzień zbierania podpisów pod projektem. Zbiórka potrwa do końca sierpnia. W niedziele w Piekarach udało nam się zebrać kolejne kilka tysięcy podpisów poparcia. Goroąco apeluję do tych wszystkich, którzy zaangażowali się w akcję o to, aby nie czekać do ostatniej chwili i już teraz przesyłać listy z podpisami na adres Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej - mówi Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Krajowego Banków Handlu i Ubezpieczeń.
Jak co roku Pielgrzymka kobiet i dziewcząt zgromadziła do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich zgromadziła kilkadziesiąt tysięcy pątniczek. Na piekarskiej kalwarii odprawiona została uroczysta msza św., której przewodniczył abp Wiktor Skworc. Homilię wygłosił abp Jan Graubner z Ołomuńca, metropolita Moraw. Tegoroczna pielgrzymka odbyła się pod hasłem "Maryja Matką Miłosierdzia".

KOMUNIKAT

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele informuje, że jakiekolwiek medialne doniesienia dotyczące liczby podpisów, które dotychczas udało się zebrać pod projektem ustawy są nieprawdziwe. Podpisy poparcia dla ustawy są gromadzone na terenie całej Polski przez struktury NSZZ Solidarność oraz innych związków zawodowych, a także dziesiątki różnego rodzaju stowarzyszeń społecznych i katolickich oraz organizacji zrzeszających polskich pracodawców z branży handlowej. W związku z powyższym próba rzetelnego oszacowania obecnej liczby zgromadzonych podpisów jest zupełnie niemożliwa. Akcja zbierania podpisów trwa do 31 sierpnia. Dopiero wówczas będzie możliwe określenie ich faktycznej liczby, która zostanie przekazana do publicznej wiadomości w oficjalnym komunikacie. Informujemy również, że 2 września podpisy poparcia dla ograniczenia handlu w niedziele zostaną złożone w Sejmie.
Alfred Bujara
Pełnomocnik Komitetu
Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy
o ograniczeniu handlu w niedziele

Wolne niedziele. Rozpoczynamy zbieranie podpisów - podpisz się pod projektem!

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę ogłasza, iż w dniu 2 czerwca 2016 r uzyskał osobowość prawną w związku z postanowieniem nr 14 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu.
Siedziba Komitetu mieści się w Katowicach przy ul. Floriana 7, 40-286 Katowice. Projekt Ustawy dostępny jest w siedzibie Komitetu (od poniedziałku do piątku w godzinach: 09.00 - 16.00 - pokój 216), a także na stronie internetowej www.solidarnosc.org.pl/sbhiu oraz www.wolnaniedziela.pl
Powyższe ogłoszenie w dniu 7.06.2016r. zostało opublikowane w ogólnokrajowym dzienniku co daje nam prawną możliwość oficjalnie rozpocząć zbieranie podpisów i prowadzenie kampanii.
Proszę o poparcie naszej inicjatywy - Lista poparcia Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.
Kontakt z Komitetem: tel. 505085570 lub e-mail: sbhiu@solidarnosc.org.pl
Alfred Bujara -pełnomocnik Komitetu

ZA PARĘ DNI RUSZA AKCJA ZBIERANIA PODPISÓW POPIERAJACA PROJEKT USTAWY

W dniu 23.05.2016 r., pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Alfred Bujara złożył do Marszałka Sejmu RP wniosek o rejestrację Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele wraz z projektem Ustawy i jego uzasadnieniem. Po zarejestrowaniu Komitetu, na stronach związku "Solidarność" oraz na stronie internetowej www.wolnaniedziela.pl zostanie umieszczony m.in. projekt Ustawy, listy poparcia oraz instrukcja zbierania podpisów. Zachęcamy do odwiedzania naszych stron internetowych w celu pobrania formularza poparcia dla naszego projektu Ustawy.

Projekt Ustawy Ograniczającej Handel w Niedziele

28 kwietnia 2016 r., o godzinie 12:00 w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", przy ulicy Limanowskiego 23 w Warszawie, rozpoczęło się posiedzenie dotyczące utworzenia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ograniczającej Handel w Niedziele. Zainteresowanych oraz chętnych do współpracy zapraszamy do zapoznania się oraz pobrania projektu Ustawy ograniczającej handel w niedzielę.
DO POBRANIA: Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

Niedziela dobrem publicznym -chrońmy ją ustawowo

Krajowa Sekcja Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność" wspólnie z Parlamentarnym Zespołem na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego oraz organizacjami pracodawców z branży handlowej zorganizowały 8 marca w sali kolumnowej Sejmu Konferencję pod hasłem: "Zmiany w polskim handlu". Konferencję otworzyli, witając zebranych poseł Adam Abramowicz i przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność" Alfred Bujara. W konferencji wzięło udział 350 osób w tym przedstawiciele pracodawców, pracownicy marketów oraz parlamentarzyści.

WOLNA NIEDZIELA DLA RODZIN

Po ostatniej wizycie w Watykanie, Prezydent RP oznajmił, że Papież Franciszek w trakcie rozmowy poprosił go o wsparcie rodzin w Polsce. Podkreślał, jak ważna jest rola rodziny i prosił, żeby władza zwracała szczególną uwagę na opiekę nad rodzinami. Ta petycja jest apelem ze strony rodzin o ulepszenie prawa w Polsce, które będzie sprzyjało temu, aby rodzice mieli więcej czasu dla swoich dzieci.

Stopniowo ograniczać handel w niedzielę

21 marca Sejm odrzucił obywatelski i poselski projekt ustawy ustanawiający niedzielę dniem wolnym od pracy w handlu. To zła wiadomość dla pracowników tej branży. - Projekt obywatelski podpisało ponad 120 tys. osób. Z kolei projekt poselski przygotowali parlamentarzyści z czterech klubów parlamentarnych. To pokazuje, że przekrój grup społecznych i środowisk popierających ideę wolnej niedzieli jest bardzo szeroki. Można tylko ubolewać, że Sejm odrzucił oba te projekty już w pierwszym czytaniu. Liczyliśmy na to, że trafią one do komisji, gdzie uda się wypracować kompromisowe rozwiązanie.

Wolna niedziela w UE. Konferencja w Brukseli

W Parlamencie Europejskim w Brukseli zakończyła się konferencja poświęcona promowaniu idei wolnej niedzieli w Unii Europejskiej. Organizatorem spotkania było Europejskie Przymierze Wolnej Niedzieli oraz zwi?zki zawodowe i inne organizacje społeczne. W ramach konferencji miały miejsce trzy bloki dyskusyjne:Praca przyzwoita i wolne niedziele w czasach kryzysu,Równoważenie życia rodzinnego i prywatnego z pracą - ku szczęśliwemu i zdrowemu życiu,Jak wolna niedziela umożliwia uczestnictwo obywatelskie i zaangażowanie ochotnicze (wolontariat). Zwrócono też uwagę na koszty społeczne i ekonomiczne wynikające z pracy w niedzielę,tj. choroby takie jak:depresja,neuroza,choroby psychiczne,alergie. Koszty leczenia tych chorób ponosi społeczeństwo,zyski zaś trafiają wyłącznie do korporacji. W trakcie spotkania Europejskie Przymierze Wolnej Niedzieli przedstawiło prezentację swojej kampanii zatytułowanej "Wolna niedziela i przyzwoita praca w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r."

Oddajcie nam wolne niedziele - konferencja w Sejmie o zakazie handlu

25.10. Warszawa (PAP) - Oddajcie nam wolne niedziele - pod takim hasłem odbyła się w Sejmie konferencja zwolenników wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę. Podkreślano, że świętowanie niedzieli to element wolności religijnej; apelowano do posłów o poparcie projektu w tej sprawie.

Zaproszenie na Konferencję

Uprzejmie zapraszamy na konferencję "Wolna Niedziela" organizowaną z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich wspólnie z Akcją Katolicką w Polsce, NSZZ "Solidarność" -Sekcj? Pracowników Handlu, Ruchem Światło - Życie oraz Legnickim Społecznym Ruchem Świętowania Niedzieli , która odbędzie się w dniu 25 października 2013 r. (piątek) o godz. 12.00 w Sejmie R.P. sala 118/bud. C.

Niezmienny postulat Związku

Zakaz handlu w niedzielę to od wielu lat twardy i niezmienny postulat "Solidarności". Prowadzilimy w tym temacie wiele kampanii i akcji,pokazując jak destrukcyjne skutki dla życia rodzinnego wiążą się z niedzielnym handlowaniem. Cieszę się,że ta prawda w końcu dotarła do posłów,choć zdaję sobie sprawę,że od projektu do stanowionego prawa droga daleka.

Sympozjum Piekarskie 2013

W dniach 24-25 maja 2013 r. odbędzie się XXI Społeczne Sympozjum Piekarskie, które tradycyjnie poprzedza stanową pielgrzymkę mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości społecznej w Piekarach Śląskich. Sympozjum poświęcone jest tematowi ?"Świętowanie niedzieli, jako kwestia społeczno-etyczna". Sympozjum odbywa się w ramach Metropolitalnego |Święta Rodziny.

Niedziela wspólnym dobrem

Niedziela wspólnym dobrem - to temat konferencji, którą zorganizowano na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. - Chcemy pokazać niedzielę z różnych punktów widzenia. Nie tylko od strony podstaw teologicznych ale także z punktu widzenia ekonomicznego - mówił ks. dr Tomasz Wielebski z Wydziału Teologicznego UKSW,jeden z organizatorów konferencji. Nad kwestią pracy w niedzielę dyskutowali eksperci, w tym reprezentanci Solidarności i przedstawiciele Kościoła.

Dlaczego tygodniowy odpoczynek od pracy powinien przypadać w niedzielę.

Nowelizacja dyrektywy o czasie pracy.

EUROPEJSKI DZIEŃ WOLNEJ NIEDZIELI W POLSCE

4 marca związkowcy z handlowej Solidarności rozdali 20 tys. ulotek promujących idee ustanowienia niedzieli dniem wolnym od pracy w handlu. Akcja została przeprowadzona przed centrami handlowymi m.in w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi, Rzeszowie, Lubinie, Głogowie i Gdańsku.

Prawo do odpoczynku w niedzielę

4 marca przed marketami w największych miastach Polski związkowcy z handlowej Solidarności będ? rozdawać ulotki promujące ideę ustawowego ustanowienia niedzieli dniem wolnym od pracy. Podobne akcje zostaną zorganizowane w tym dniu w całej Europie.

Start Europejskiego Przymierza na rzecz Niedzieli.

Przedstawiciele 65 organizacji z całej Europy podpisali w Brukseli deklaracje założycielską Europejskiego Przymierza na rzecz Niedzieli. Jednym z sygnatariuszy dokumentu był przewodniczący Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność Alfred Bujara. Polskich pracodawców reprezentował Pan Dyrektor Maciej Ptaszyński z Polskiej Izby Handlu.

P O R O Z U M I E N I E - "Przymierze na rzecz wolnej niedzieli".

"Niedziela jest dobrem publicznym i wartością kulturową. Oczywiście jest świętem chrześcijańskim. Jednak w kręgu kultury zachodniej jest jednocześnie instytucją, której znaczenia społecznego i kulturowego trudno przecenić. Wolna od pracy niedziela bywa niekiedy określana najstarszym przykazaniem socjalnym świata". Te słowa pani profesor Anieli Dylus najpełniej pokazują, jak wielką wartością dla każdego człowieka i każdej kultury, powinna być niedziela wolna od pracy zarobkowej. Wprowadzenie wolnej niedzieli, nie tylko w handlu, wymaga oczywiście odpowiednich uregulowań ustawowych jednak zmiana mentalności i podejścia Polaków do tego dnia, znacznie ułatwi zmiany prawne. Poniżej wymienione organizacje, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne postanawiają podpisać porozumienie o współpracy pod nazwą "Przymierze na rzecz wolnej niedzieli". Porozumienie "Przymierze na rzecz wolnej niedzieli" ma charakter ponadpartyjny, i określa następujące cele i działania.

Nowelizacja dyrektywy o czasie pracy.

Propozycja dodania nowego punktu uzasadnienia preambuły
Punkt 6a
Mając na uwadze fakt, że prawdopodobieństwo choroby jest wyższe w instytucjach, które pracują w niedziele; mając na uwadze fakt, że zdrowie pracowników zależy między innymi od możliwości pogodzenia życia zawodowego z życiem prywatnym, do inicjowania i podtrzymywania więzów społecznych oraz zaspokajania potrzeb duchowych; mając na uwadze fakt, że niedziela jako tradycyjny tygodniowy dzień odpoczynku przyczynia się do osiągnięcia tych celów bardziej niż jakikolwiek inny dzień tygdnia;
W artykule 5 powinno sie dodać drugi paragraf:
Minimalny okres odpoczynku, o którym mowa w paragrafie pierwszym powinin z reguły obejmować niedzielę.

Deklaracja przyjęta na Drugiej Konferencji Przymierza na rzecz wolnej niedzieli Berlin, 3 czerwca 2008

Wolna od pracy niedzielna jest zagrożona. Z roku na rok rośnie liczna osób pracujących w niedziele. Coraz częściej spotykana praca w soboty, wieczory i noce stanowi oznakę "ekonomizacji społeczeństwa", które posiada coraz mniej pewnego czasu, które może przeznaczyć na aktywności społeczne oraz czasu dla siebie. Tendencja ta występuje wielu krajach europejskich.

AUSTRIA - informacja dotycząca powołania "Przymierza na rzecz wolnej niedzieli" w Polsce

Bereits in mehreren Ländern wird heuer erstmals am 3. März der "Internationale Tag des Freien Sonntags" begangen. 2006 hatten Mitglieder der deutschen "Allianz für den freien Sonntag" herausgefunden, dass am 3. 3. 321 der gesetzliche Schutz des freien Sonntags seinen Anfang genommen hatte und in einer öffentlichen Aktion auf dieses denkwürdige Datum aufmerksam gemacht.

"Przymierze na rzecz wolnej niedzieli".

1 lutego 2008 roku z inicjatywy Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność" odbyła się konferencja "Wygrajmy Niedziele", podczas której 21 przedstawicieli organizacji pozarz?dowych, stowarzyszeń pracodawców, związków zawodowych oraz autorytety ze świata nauki i polityki podpisali porozumienie o współpracy pod nazwą "Przymierze na rzecz wolnej niedzieli".

Wygrajmy niedziele

1 lutego w Warszawie podczas Konferencji "Wygrajmy niedziele" organizacje pozarządowe, stowarzyszenia pracodawców, przedstawicieli zwiśzków zawodowych oraz autorytetów ze świata nauki i polityki sygnują porozumienia o współpracy pod nazwą "Przymierze na rzecz wolnej niedzieli"

Warszawa: podpisano "Przymierze na rzecz wolnej niedziel"

Podczas konferencji "Wygrajmy niedziele" zostało podpisane porozumienie "Przymierze na rzecz wolnej niedzieli" sygnowane przez 21 przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń pracodawców, związków zawodowych oraz autorytety ze świata nauki i polityki. Konferencja zorganizowana w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyła się 1 lutego.

3 marca - Międzynarodowy Dzień Wolnej Niedzieli

W kilku krajach 3 marca będzie obchodzony po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Wolnej Niedzieli. Niemieccy i austriaccy członowe "Sojuszu na rzecz wolnej niedzieli" odnaleźli w 2006 roku świadectwa, że 3 marca 321 po raz pierwszy świętowano niedzielę jako dzień wolny pod pracy i rozpoczęli akcję propagowania tej daty.

Warto ?więtować

Ilu z nas ma w szafie ubrania "tylko na niedzielę"? W ilu domach są jeszcze niedzielne obrusy i świąteczne zastawy? Kto w sobotę piecze ciasta i przyrządza desery na następny dzień? A może s? to już tylko miłe wspomnienia z dzieciństwa. Niedziela nie jest luksusem, na który pracujemy sześć dni w tygodniu, ani karą, którą trzeba odbyć. Dla katolików to dzień Pański, poświęcony przede wszystkim Bogu, ale też sobie i bliźnim.

"Błogosławieni niech będą ci, którzy nie idą na zakupy"

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita przemyski abp Józef Michalik, który przewodniczył uroczystościom Bożego Ciała w Przemyślu, poparł w wygłoszonej homilii protest pracowników dużych magazynów handlowych, otwartych w niedziele i święta.

Niedziela będzie dla nas?

Jeszcze do niedawna w my?l zasady "Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek" dyrekcje hipermarketów na poważnie myślały o wybudowaniu kaplic w swoich centrach handlowych. Miało to uciszyć coraz bardziej natarczywych przeciwników niedzielnego handlu. Stało się jednak inaczej. Od kilku dni w pierwszym polskim mie?cie obowiązuje formalne ograniczenie handlu w niedzielę i ?więta. Teraz w ślady Radomia zamierzają pójść samorządy większości polskich miast.

Pliki do pobrania