Warszawa 01.02.2008r

P O R O Z U M I E N I E

"Przymierze na rzecz wolnej niedzieli"

"Niedziela jest dobrem publicznym i wartością kulturową. Oczywiście jest świętem chrześcijańskim. Jednak w kręgu kultury zachodniej jest jednocześnie instytucją, której znaczenia społecznego i kulturowego trudno przecenić. Wolna od pracy niedziela bywa niekiedy określana najstarszym przykazaniem socjalnym świata". Te słowa pani profesor Anieli Dylus najpełniej pokazują, jak wielką wartością dla każdego człowieka i każdej kultury, powinna być niedziela wolna od pracy zarobkowej. Wprowadzenie wolnej niedzieli, nie tylko w handlu, wymaga oczywiście odpowiednich uregulowań ustawowych jednak zmiana mentalności i podejścia Polaków do tego dnia, znacznie ułatwi zmiany prawne. Poniżej wymienione organizacje, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne postanawiają podpisać porozumienie o współpracy pod nazwą "Przymierze na rzecz wolnej niedzieli". Porozumienie "Przymierze na rzecz wolnej niedzieli" ma charakter ponadpartyjny, i określa następujące cele i działania.

CEL

 • Zachowanie świątecznego charakteru niedzieli dla dobra rodziny i społeczeństwa, jako dnia wolnego od pracy poprzez prawne uregulowanie czasu pracy handlu w niedziele.
 • Doprowadzenie do zapisu konstytucyjnego określającego niedziele jako dzień wolny od pracy.

DZIAŁANIA

 • Promowanie rzeczywistej wartości niedzieli.
 • Kształtowanie świadomości społecznej poprzez:
  • -działania medialne,
  • -kampanie społeczne,
  • -opublikowanie informatorów, ulotek
  • -organizowanie konferencji, spotkań etc.
 • Uwzględnienie wyjątków dopuszczających pracę w niedzielę i doprowadzenie do wyższego wynagrodzenia za nią.
 • Kontrola przestrzegania zakazu handlu w niedzielę i święta.
 • Podejmowanie lobbingu.
 • Wspólne zajmowanie publicznego stanowiska wobec aktualnych kwestii dotyczących niedzieli i świąt.
 • Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i społeczeństwem popierającym "Przymierze na rzecz wolnej niedzieli".
 • Kontrola standardów nowoczesnych form organizacji pracy.
 • Opracowanie projektu ustawy regulującej czas pracy handlu w Polsce, w tym w niedziele.

Apelujemy do wszystkich osób i środowisk, dla których ten temat jest ważny, o wsparcie i współpracę.

Osoby i instytucje poniżej podpisane wyrażają wolę działania na rzecz wolnych niedziel, określając główny cel jako przywrócenia niedzieli prawdziwej wartości.

1. Prof. dr hab. Aniela Dylus
2.Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność"Przewodniczący Alfred Bujara
3.Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji Handlu i Usług w Polsce /OPZZ/Przewodnicząca Anna Czechowska
4.Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i UsługPrezes Roman Dera
5.Kongregacja Przemysłowo Handlowa OIGPrezes dr inż. Jan Rakowski
6.Polska Izba Handlu Prezydent Waldemar Nowakowski
7.Fundacja Dziedzictwa NarodowegoPrezes Arkadiusz Robaczewski
8.Stowarzyszenie na Rzecz Swobód obywatelskichPrzewodniczący Rady Programowej Artur Zawisza
9.Instytut Studiów nad Rodziną w ŁomiankachAlina Skurska
10.Fundacja Pomocy RodzinieAgnieszka Dowejko
11.Polski Związek Kobiet Katolickich Prezes dr Maria Jankowska
12.Związek Dużych Rodzin "Trzy +"Prezes Teresa Kapela
13.Stowarzyszenie Edukacja i Media (SEIM)Wiceprezes Zofia Ratajska
14.Polskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich PrzedsiębiorcówAndrzej Bogusławski
15.Tygodnik Katolicki "Gość niedzielny"Joanna Jureczko -Wilk
16.Krakowska Kongregacja KupieckaPrezes Wiesław Jopek
17.Portal wiara.plJoanna Kociszewska
18.Poseł na Sejm RPZbigniew Dolata
19. dr Tomasz Wójcik

Pliki do pobrania