WOLNA NIEDZIELA DLA RODZIN

Po ostatniej wizycie w Watykanie, Prezydent RP oznajmił, że Papież Franciszek w trakcie rozmowy poprosił go o wsparcie rodzin w Polsce. Podkreślał, jak ważna jest rola rodziny i prosił, żeby władza zwracała szczególną uwagę na opiekę nad rodzinami. Ta petycja jest apelem ze strony rodzin o ulepszenie prawa w Polsce, które będzie sprzyjało temu, aby rodzice mieli więcej czasu dla swoich dzieci.

Przyszłość naszego kraju zależy w głównej mierze od rodzin. W adhortacji apostolskiej "Familiaris consortio" nr 1 św. Jan Paweł II pisał:
"Rodzina w czasach dzisiejszych znajduje się pod wpływem rozległych, głębokich i szybkich przemian społecznych i kulturowych. Wiele rodzin przeżywa ten stan rzeczy, dochowując wierności tym wartościom, które stanowią fundament instytucji rodzinnej. Inne stanęły niepewne i zagubione wobec swych zadań, a nawet zatraciły świadomość ostatecznego znaczenia i prawdy życia małżeńskiego i rodzinnego. Inne jeszcze, na skutek doznawanych niesprawiedliwości, napotykają na przeszkody w korzystaniu ze swoich podstawowych praw".

Jednym z tych praw powinien być dzień wolny od pracy, który umożliwi rodzicom poświęcenie więcej czasu swoim pociechom. Pragniemy wesprzeć swym działaniem jako Misja Gabriela  rodziny, prosząc Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę o inicjatywę ustawodawczą. Mamy nadzieję, że po rozmowie z papieżem Franciszkiem to właśnie on najlepiej zrozumie oczekiwania polskich rodzin. Apelujemy do głowy państwa o wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających wolne niedziele dla pracowników wykonujących prace niekonieczne, a dla tych, którzy muszą pracować o prawo do co drugiej wolnej niedzieli. Obecny skład parlamentu daje wreszcie szansę na ponowne podjęcie tej sprawy. Wierzymy, że wśród posłów i senatorów jest wiele dobrej woli i chęci, aby ostatecznie rozwiązać ten problem.

Wiele badań pokazuje, że takie zagrożenia jak uleganie manipulacji, nałogi, czy problemy komunikacyjne mają swoją przyczynę w braku relacji między dziećmi a rodzicami. Nie godzimy się na to, aby w niedzielę matka, czy ojciec zamiast wspólnych wycieczek z dziećmi, wspólnych spacerów, czy gier planszowych musieli siedzieć np. na kasie w sklepie i obsługiwać klientów. Cała rodzina w niedzielę to:
- miłość zamiast rozbojów,
- radość zamiast samobójstw,
- przyjaźń zamiast samotności.

Chcemy, żeby niedziela była dla rodziny! Prosimy o podpisywanie petycji , której celem jest wolna niedziela dla rodzin. Akcja trwa do 30 kwietnia 2016. Więcej również na www.NiedzielaDlaRodziny.info

Pliki do pobrania