Deklaracja przyjęta na Drugiej Konferencji Przymierza na rzecz wolnej niedzieli Berlin, 3 czerwca 2008

Wolna od pracy niedzielna jest zagrożona. Z roku na rok rośnie liczna osób pracujących w niedziele. Coraz częściej spotykana praca w soboty, wieczory i noce stanowi oznakę "ekonomizacji społeczeństwa" , które posiada coraz mniej pewnego czasu, które może przeznaczyć na aktywności społeczne oraz czasu dla siebie. Tendencja ta występuje wielu krajach europejskich

Duże zainteresowanie społeczne wzbudziły skargi konstytucyjne, wniesione przez dwa duże Kościoły w Niemczech, skierowane przeciwko dopuszczeniu w Berlinie zbytecznego handlu detalicznego w niedziele. Dalsze skargi, a także akcje Kościołów i związków zawodowych oraz liczne inicjatywy na terenie całych Niemiec i Europy są świadectwem wzrastającego sprzeciwu wobec postępującej ekonomizacji naszego czasu.

Uczestnicy Konferencji z dziesięciu krajów europejskich: z Belgii, Danii, Niemiec, Grecji, Włoch, Luksemburga, Austrii, Polski, Szwajcarii i Czech - domagają się konsekwentnej ochrony wolnych od pracy niedziel i dni świątecznych oraz umocnienia naszej kultury niedzieli i świąt. Celem jest utrzymanie kulturowego rytmu między pracą a odpoczynkiem, który jest potrzebny ludziom, oraz postawienie człowieka jednoznaczne w centrum całego gospodarowania. Nasze dążenia spotkały się z konsensusem naszego społeczeństwa.

Na nas wszystkich spoczywa odpowiedzialność za zaangażowanie się na rzecz ochrony niedzieli. Jednak skutecznie możemy działać tylko razem. Dlatego też rozszerzamy nasze przymierza na rzecz wolnej niedzieli na poziom europejski. Do współdziałania zapraszamy wszystkie społeczne instytucje, które podzielają nasze cele.

Chcemy, by 3 marca każdego roku stał się Międzynarodowym dniem wolnej niedzieli. Odnosząc się do pierwszej państwowej ochrony niedzieli za czasów cesarza Konstantyna w roku 321 n.e., w 2009 r., w możliwie wielu krajach europejskich, organizowane będą akcje, dyskusje oraz odprawione zostaną Msze Święte poświęcone wolnej niedzieli.

Pliki do pobrania